PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI İÇİN ÖN TALEP BAŞVURUSU (12.03.2018)

AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON BİRİMİ

ÖN TALEP BAŞVURU DUYURUSU

2017-2018 Bahar Dönemi Pedagojik Formasyon Sertifika Programında açılacak programların belirlenebilmesi amacıyla ön talep alınacaktır. Üniversitemizde  Pedagojik Formasyon Sertifika Programına katılmak isteyen adaylar başvurularını http://formasyon.amasya.edu.tr adresinden 12.03.2018 - 21.03.2018 tarihleri arasında mesai bitimine kadar yapabilirler.

Üniversite senatosu tarafından belirlenen kontenjanların %75’i öncelikle Amasya, Hitit ve Gümüşhane üniversitelerinin halen 3. sınıflarında OKUYAN öğrenciler için kullanılacak olup diğer üniversitelerden MEZUN olan öğrenciler için %25’lik kontenjan ayrılmıştır.

Öğrencilerin ön başvuruları tamamlandıktan sonra öncelikle %75’lik kontenjan için 23.03.2018 – 30.03.2018 tarihleri arasında Formasyon Programının 1. Taksidi (1027 TL) öğrenim ücreti daha sonra verilecek hesap numarasına yatırıldıktan sonra Amasya Üniversitesi, Hitit Üniversitesi ve Gümüşhane üniversitesi öğrencilerinin kayıtları tamamlanacaktır.

Formasyon programının yürütüldüğü illerde Milli Eğitim Bakanlığının Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları, illerdeki okul ve illerdeki staj yapılacak branşlarda öğretmenlerin sayıları dikkate alınarak açılacak alanlar ve kesin kayıt için kontenjanlar belirlenerek kesin kayıt süreci tamamlanacaktır. Bazı alanlarda illerde yeterli sayıda staj yapılacak uygun okul ve branş öğretmenlerinin yeterli olmaması halinde ilgili kontenjan branş bazında değerlendirilerek, öğrencilerin akademik başarı not ortalamalarına göre sıralanarak programa kabul edilecektir.  

Pedagojik Formasyon Sertifika Programında verilecek dersler YÖK USUL ve ESASLARI kapsamında hazırlanan Amasya Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul Ve Esaslar için Yönergesine göre açılmaktadır. Buna göre Amasya Üniversitesinde verilecek derslerin dönemlere göre dağılımları ve derslere ilişkin özel açıklamalar aşağıdaki gibidir.

 

Birinci Dönem: Başlama (Nisan2018- Temmuz 2018)

- Eğitim Bilimine Giriş (Uzaktan Eğitim)*

- Öğretim İlke ve Yöntemleri (Uzaktan Eğitim)*

- Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (Uzaktan Eğitim)*

- Seçmeli I Dersi (Uzaktan Eğitim)*

- Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (Yüz Yüze Eğitim) Amasya, Gümüşhane ve Çorum illerindeki OKUYAN öğrenciler kendi illerinde, MEZUN kontenjandan programa dâhil olan öğrenciler için formasyon biriminin değerlendirmesi sonrasında Amasya ve Çorum illerindeki açılacak ders gruplarında BİZZAT DERSE KATILARAK (akademik takvimde belirtilecek olup akademik takvimde belirtilen farklı tarihlerde en az 3 hafta sonu CUMARTESİ-PAZAR derse katılım mecburidir) yürütülecektir.

 

 

İkinci Dönem: (Eylül 2018 - Ocak 2019)

- Eğitim Psikolojisi (Uzaktan Eğitim)*

- Sınıf Yönetimi (Uzaktan Eğitim)*

- Seçmeli Ders II (Uzaktan Eğitim)*

- Özel Öğretim Yöntemleri (Yüz Yüze Eğitim) Amasya, Gümüşhane ve Çorum illerindeki OKUYAN öğrenciler kendi illerinde, MEZUN kontenjandan programa dâhil olan öğrenciler için formasyon biriminin değerlendirmesi sonrasında Amasya ve Çorum illerindeki açılacak ders gruplarında BİZZAT DERSE KATILARAK (akademik takvimde belirtilecek olup akademik takvimde belirtilen farklı tarihlerde en az 3 hafta sonu CUMARTESİ-PAZAR derse katılım mecburidir) yürütülecektir.

- Öğretmenlik Uygulaması (Amasya, Gümüşhane ve Çorum illerindeki OKUYAN öğrenciler için kendi illerinde, MEZUN kontenjandan programa dâhil olan öğrenciler için illerdeki okul, öğretmen sayıları dikkate alınarak formasyon biriminin değerlendirmesi sonrasında Amasya ve Çorum illerindeki MEB'e bağlı okullarda, 14 hafta ve her hafta 6 saat olacak şekilde yapılacaktır. BELİRTİLEN İLLER VE BELİRTİLEN AÇIKLAMALAR DIŞINDA FARKLI BİR İLDE STAJ YAPILMASI MÜMKÜN OLMADIĞINI ÖZELLİKLE BELİRTİR VE BAŞVURU YAPILIRKEN MAĞDURİYET YAŞANMAMASI İÇİN BU ÖNEMLİ NOKTANIN DİKKATE ALINARAK BAŞVURU YAPILMASI ÖNEMLİDİR.

  

BU AÇIKLAMALAR ÖN BASVURU İÇİN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. ÖN BAŞVURULARIN TAMAMLANMASININ ARDINDAN SAYISAL DURUMUNA GÖRE, AÇILACAK PROGRAMLAR, ASİL VE YEDEK LİSTELER  22 MART 2018 PERŞEMBE GÜNÜ (https://formasyon.amasya.edu.tr/panokazananlar.aspx) İLAN EDİLECEKTİR.

ÖNEMLİ NOT: ÖN KAYIT ESNASINDA T.C KİMLİK NUMARASI, MAİL ADRESİ, OKUDUĞU - MEZUN OLDUĞU BÖLÜM, ATAMAYA ESAS BÖLÜM VE TELEFON NUMARA GİBİ BİLGİLERİN DOĞRU YAZILMAMASINDAN KAYNAKLI SORUNLAR YAŞANMAMASI İÇİN BU BİLGİLERİN DOĞRU YAZILDIĞINDAN EMİN OLUNMALIDIR.

ÖĞRENCİ TARAFINDAN BAŞVURU SIRASINDA BEYAN EDİLEN ANCAK KAYIT SIRASINDA BELGELERLE İSPAT EDİLEMEYEN VEYA UYUŞMAZLIK DURUMLARINDA ÖĞRENCİNİN KESİN KAYDI İPTAL EDİLECEK VE HERHANGİ BİR ÜCRET İADESİ YAPILMAYACAKTIR.

 

 Ön Talep Başvurusu Yapmadan Önce Mutlaka Okunmalıdır.

1)    Ön başvuru ve kesin kayıt süreci iki aşama halinde yürütülecektir. Amasya, Gümüşhane ve Hitit Üniversitelerinde halen 3. sınıflarda OKUYAN öğrenciler ve diğer üniversitelerden MEZUN olan öğrencilerin ÖN BAŞVURULARI alınacaktır.

2)    Ön başvurular tamamlandıktan sonra OKUYAN öğrencilerin kesin kayıtları ardından açılan branşlarda MEZUN öğrenci kayıtları yapılacaktır.

3)    Başvuru, kayıt ve tüm bilgilendirmeler www.pfb.amasya.edu.tr adresinden resmi olarak yapılacak olup, takip edilmesi önemlidir.

4)    Formasyon sertifika programında dersler 2 ayrı dönem halinde daha sonra ilan edilecek akademik takvim halinde yürütülecektir. Derslerin 1. dönemi Nisan -2018 son haftası başlaması ve Temmuz ayı içinde tamamlanması,  2. dönemi ise eylül/2018-ocak-2019 tarihleri arasında tamamlanması ön görülmektedir.

5)    Formasyon programında TEORİK DERSLER UZAKTAN EĞİTİM YOLUYLA bilgisayar ve internet üzerinden UYGULAMALI DERSLER (Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı ve Özel Öğretim Yöntemleri yukarıda verilen açıklamalar doğrultusunda Amasya, Çorum ve Gümüşhane illerinde yüz yüze yapılacaktır. Derse devam etmek ve derslerde istenen uygulamaları yapmak zorunludur).

 

 

İletişim: 0358 252 62 30-31-32

Dahili: 2213-2214-2215 Nolu numara Hafta içi 10:00-17:00 arasında karşılaştığınız sistemsel sorunlar ve sorularınız için arayabilirsiniz.

MUTLAKA OKUYUNUZ: Amasya Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul Ve Esaslar için Yönerge

Ön Kayıt Başvuru İçin Tıklayınız (http://formasyon.amasya.edu.tr)

ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI

YÖK-PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN ÇERÇEVE USUL VE ESASLAR