ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ MUAFİYETİ İÇİN DUYURU (EN AZ 1 YIL ÇALIŞANLAR İÇİN)

ÖNEMLİ: Öğretmenlik Uygulama Dersi (Staj)  muafiyetine başvuru yapacak öğrenciler aşağıda istenilen evrakları 21 Haziran 2018 tarihine kadar formasyon.amasya.edu.tr  yüklemeleri gerekmektedir. 

 

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI MUAFİYET BAŞVURULARI

Öğretmenlik uygulaması (staj) muafiyet başvuru süreci 2 aşamada (geçmiş yıllarda en az 1 yıl çalışanlar ve pedagojik formasyon derslerinin alındığı dönemde sözleşmeli öğretmenlik, Kur’an kursu öğreticiliği yapacaklar) gerçekleşecektir.

1. AŞAMA:GEÇMİŞTE EN AZ 1 YIL ÇALIŞANLAR İÇİN 

Daha önce özel öğretim kurumlarında veya Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okullarda en az bir eğitim-öğretim yılından az olmamak kaydıyla öğretmenlik, ücretli öğretmenlik, sözleşmeli öğretmenlik (uzman öğretici) ve Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki Müftülüklere bağlı kurslarda en az bir öğretim yılı  Kur’an Kursu Öğreticiliği yapmış olduğunu belgeleyenler Fakültemiz Pedagojik Formasyon Sertifika Programında 2017-2018  2. yarıyılında okutulacak olan "ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI" dersinden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler.

 Muafiyet başvurularının Pedagojik Formasyon Komisyonu'nda incelenmesi için;

MEB bağlı devlet okullarında ücretli öğretmenlik yapanlar:

1-Muafiyet dilekçesi (tıklayınız)

2- MEB Görevlendirme Onay Yazısı (Mühürlü imzalı veya elektronik imzalı)

3- Ayrıntılı (ay ay gösterecek şekilde olmalı) SGK Belgesi (Mühürlü imzalı veya elektronik imzalı)

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki Müftülüklere bağlı kurslarda Kur’an Kursu Öğreticiliği yapanlar:

1-Muafiyet dilekçesi (tıklayınız)

2- Müftülük onay (izin) belgesi  (Mühürlü imzalı veya elektronik imzalı)

3- Ayrıntılı (ay ay gösterecek şekilde olmalı) SGK Belgesi (Mühürlü imzalı veya elektronik imzalı) 

 

ÖNEMLİ: Staj muafiyetine başvuru yapacak öğrenciler yukarıda istenilen evrakları 21 Haziran 2018 tarihine kadar formasyon.amasya.edu.tr  yüklemeleri gerekmektedir. 

 

Öğretmenlik Uygulaması Dersi ile ilgili aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır.

1)Muafiyetleri kabul edilenler muafiyet için istenen gerekli belgelerin aslını veya onaylı fotokopisini Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrenci İşlerine teslim etmelidirler.

2)Halk Eğitim Merkezleri, özel kurslar, dernekler vb. yerlerde usta öğreticilik ile MEB den onay almadan kurs programlarında yapılan öğretmenlikler muafiyet için kabul edilmeyecektir.

3)Belirtilen tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

 

 2. AŞAMA: PEDAGOJİK FORMASYON DERSLERİNİN ALINDIĞI DÖNEMDE SÖZLEŞMELİ, ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK VE KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİLİĞİ YAPACAKLAR İÇİN 

Formasyon derslerinin alındığı dönem içinde Eylül 2018 ile Ocak 2019 tarihleri arasında bulundukları illerde MEB’e bağlı okullarda ücretli öğretmenlik, özel öğretim kurumlarında sözleşmeli öğretmenlik veya Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki Müftülüklere bağlı kurslarda Kur’an kursu öğreticiliği yapabileceğini beyan edenlerde öğretmenlik uygulaması dersinden muaf olabilirler. Bu durumda olan öğrenciler için TAAHHÜTNAME imzalanacak olup TAAHHÜTNAME duyurusu ilerleyen haftalarda ayrıca yapılacaktır. 

NOT: Belirtilen süreler Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2018-2019 eğitim-öğretim yılı çalışma takvimine göre belirlenecektir.