MEZUN, İLİTAM ve Açıköğretimde Okuyan Öğrenciler İçin KESİN Kayıt Duyurusu

T.C.

AMASYA ÜNİVERSİTESİ

PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI

KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN MEZUN ÖĞRENCİLER İÇİN DUYURU

 

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı YAZ DÖNEMİ Amasya Üniversitesi tarafından açılan Pedagojik Formasyon Sertifika Programı kontenjanlarına ön başvuru yapan ve kayıt hakkı kazanan MEZUN, İLİTAM ve AÇIKÖĞRETİM öğrencilerden oluşan liste SİTE ÜZERİNDEN YAYINLANMIŞTIR.

Bu listeler öğrencilerin önbaşvuru sırasındaki beyanları doğrultusunda hazırlanmıştır. Listede yer alan öğrenciler için son kayıt tarihi 30.06.2017 Perşembe Saat 17:00'dir. 

Buna göre;

- Listede ASİL olarak hak kazanan öğrenciler 1. Taksit miktarını bankaya yatırdığı andan itibaren KESİN KAYIT yapmış sayılmaktadır. Kayıt için gerekli belgeleri belirtilen süre içerisinde teslim etmemeleri durumunda kayıtları aktif hale getirilemeyecektir. Bununla birlikte kayıtları silinmediğinden  herhangi bir ücret iadesi de yapılamamaktadır.

Mezun adayların ön başvuruda beyan etmiş oldukları mezuniyet durumları ve mezuniyet not ortalamaları doğru kabul edilerek ASİL ve YEDEK kazananlar listesi belirlenmiştir. Kayıt hakkı kazanan ASİL ve YEDEK adaylar mezun olduklarını ve önbaşvuruda beyan ettikleri not ortalaması gibi gerekli bilgileri belgeleyememeleri durumunda kayıtları silinecektir. Kaydı silinen adaylara herhangi bir ücret iadesi de yapılamamaktadır. 1. Taksit miktarı Bankaya yatırıldığı andan itibaren   KESİN KAYIT yapmış sayıldığından Bankaya gerekli ücreti yatırmadan önce bilgilerinizin doğruluğundan emin olunuz. 

- Listede yer alan Akademik Not Ortalamanız yanlış ise veya halen MEZUN değilseniz  ve budurum sizi ASİL durumdan YEDEK durumuna düşürüyorsa lütfen bankaya ücret yatırmayınız. Ayrıca Akademik Not Ortalamanız yanlış ancak listedeki ASİL aday durumunuzu değiştirmiyorsa  önce 0358-2526230 (Dahili : 2213-2214-2215) nolu telefonu arayarak durumunuzu beyan ediniz. Listelerin güncellenmesi sırasında yeni beyan ettiğiniz ortalamanın yazılmasını sağlayınız. Yanlış beyan neticesinde sıralamanızın değişmesi nedeniyle kayıt hakkınızı kaybedeceğinizi unutmayınız. Yanlış beyan ettiğiniz halde BANKAYA 1. TAKSİT ücretini yatırmanız durumunda kaydınız tamamlanamamakta  ve herhangi bir ücret iadesi de yapılamamaktadır.

- Listelerde yer alan ASİL adaylar KAYIT TARİHİNDE kayıt yaptırmaması durumunda kayıt haklarını kaybedecekler ve kayıt yapılmayan kontenjanlara kontenjan sayısı kadar YEDEK aday arasından yeniden ASİL aday listesi ilan edilecek ve yukarıdaki süreç kontenjanlar dolana kadar devam edecektir.

- Listede yer alan beyan ettiği bilgileri doğru olan ve ASİL durumundaki OKUYAN veya MEZUN öğrenciler kayıt ücretinin 1. TAKSİDİ olan 1027 TL'yi ilgili banka hesabına yatırdıkları andan itibaren kesin kayıt yapmış sayılmaktadırlar. Kaydı gerçekleşen adayların herhangi bir nedenle kayıt sildirmek istemeleri durumunda kayıtları silinmeyecek ve herhangi bir ücret iadesi de  yapılamamaktadır.

- MEZUN öğrenciler İlgili banka dekontunu, transkriptinizi ve sitemizde yer alan Kayıt Dilekçesini  doldurarak ve imzalayarak formasyon.amasya.edu.tr  (pdf olarak yükleyiniz) yoluyla yüklemeleri gerekmektedir.

formasyon.amasya.edu.tr adresine PDF olarak Yüklenecek Belgeler

* Banka Dekontu

Kayıt Dilekçesi  (Her iki sayfa İmzalı, tün alanlar doldurulmuş olarak)

* Onaylı Transkript

Yükleme işlemi tamamlandıktan ve kesin kaydı onaylandıktan sonra bu evrakların asıllarının (Kayıt için istenilen tüm belgelerin orjinalleri) en geç 03.07.2017tarihine kadar şahsen veya posta (kargo) yoluyla Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrenci İşlerine ulaştırılmalıdır.

NOT: Kaydı tamamlanan tüm öğrenciler (Mezun öğrenciler bu evraklar ile birlikte Noter ya da kendi kurumundan aslı gibidir onaylı diplomasını da teslim edecektir) nüfus cüzdanı fotokopisini aslı gibidir yaptırarak kayıt dilekçesinde istenen evraklar ile birlikte Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrenci İşlerine ulaştırması zorunludur.

-İlan edilen tarih ve saat diliminde banka hesabına 1. taksidi yatırmayan ASİL durumundaki adaylar kesin kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Boş kontenjanlar için listeler yenilenecektir.

 -MEZUN öğrenciler için ayrılan kontenjanlara belirlenen alanlardan MEZUN olan ve İLİTAM, AÇIKÖĞRETİM üniversitelerinin 2017-2018 döneminde 4. sınıfında OKUYACAK öğrencilerin kayıtları yapılacaktır.

- Listede ismi yer almasına karşın halen  İLİTAM ve Açıköğretim dışındaki bir üniversitede öğrenci durumunda olan (4. sınıfta OKUYAN) kişilerin kayıt yaptırmaması gerekmektedir. Bu kişilerin kayıt yaptırması durumunda kayıtları geçerli kabul edilmeyecek ve herhangi bir ücret iadesi de  yapılmayacaktır.

 

Kayıt için istenilen belgeler formasyon.amasya.edu.tr adresine yüklendikten sonra  en geç 03.07.2017 tarihine kadar şahsen veya posta yoluyla Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrenci İşlerine  ulaştırılmalıdır. 

Posta/kargo yoluyla belge teslim edecek adaylar gecikme yaşanmaması için  Kayıt Dilekçesini   Ziraat Bankası Amasya Şubesi hesabına (Hesap No: 52296591-5004 veya  IBAN: TR740001000030522965915004) 1. Taksiti olan 1027 TL'yi yatırdıklarına dair bankadan aldıkları banka dekontunun fotokopisini , transkriptini  formasyon.amasya.edu.tr  yoluyla iletmelidirler. Banka dekontu üzerinde MUTLAKA TC numarası, Ad ve Soyad bilgilerinin olması gerekmektedir.

Sisteme yüklediğiniz belgelerin doğru bir şekilde ulaştığına dair sizlere en geç iki (2) gün içerisinde   e-mail yoluyla geri bildirim yapılacaktır. 

Ziraat Bankası ve Amasya Üniversitesi arasındaki anlaşma gereğince kayıt ücreti ödemesi sırasında hiçbir şekilde Havale Ücreti ödemeyiniz. Bankanız ücret talep etmesi durumunda havale ücreti istenmediğini hatırlatınız.

 

Kayıt İçin İstenilen Belgeler

a. Kayıt Dilekçesi

b. Halen okuyan öğrenciler için Öğrenci Belgesi, Lisans mezunları için Noter yada kendi kurumundan Onaylı Mezuniyet Belgesi ya da Diploma (Yurtdışındaki üniversitelerden yükseköğretim kurumlarından mezun olanların diplomalarının denkliği, kayıt sırasında belgelendirilmelidir);

c. Onaylı Transkript 

d. "Aslı Gibidir" onaylı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Aslını ibraz edilmesi durumunda üniversitemiz tarafından onaylanabilir)

e. İki Adet Vesikalık Fotoğraf

f. Öğrenim ücreti 1. taksiti 1027 TL nin yatırıldığına dair banka dekontu.

 

ÖNEMLİ ve KISA BİLGİLER

Kayıt Ücreti: 1027 TL (1. Taksit) (2. Taksit ödeme tarihi daha sonra ilan edilecektir.)

KAYIT için istenilen belgelerin en son teslim Tarihi: 14.06.2017

Adres; Muhsin Yazcıoğlu Caddesi, Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosu, Amasya 

 

Banka: Ziraat Bankası Amasya Şubesi 

Hesap No:   52296591-5004

IBAN:   TR740001000030522965915004

Not:Öğrencinin Adı-Soyadı ve TC Kimlik Numarası belirtilerek yatırılmalıdır. 1. Taksit:1027 TL.  Ziraat Bankası ve Amasya Üniversitesi arasındaki anlaşma gereğince kayıt ücreti ödemesi sırasında hiçbir şekilde Havale ücreti ödemeyiniz. Bankanız ücret talep etmesi durumunda havale ücreti istenmediğini hatırlatınız.

 

Pedagojik Formasyon Sertifika Programında verilecek dersler YÖK USUL ve ESASLARI kapsamında açılmaktadır. Açılan derslerden bir kısmının YÜZYÜZE (AMASYA ve ÇORUM) yapılması gerekmektedir. Buna göre Amasya Üniversitesinde verilecek derslerin dönemlere göre dağılımları aşağıdaki gibidir.

Birinci Dönem:

- Eğitim Bilimine Giriş (Uzaktan Eğitim)

- Öğretim İlke ve Yöntemleri (Uzaktan Eğitim)

- Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (Uzaktan Eğitim)

- Seçmeli I Dersi (Uzaktan Eğitim)

- Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (Yüz Yüze Eğitim, Amasya veya Çorum ilinde 3 hafta sonu-Akademik Takvim ile birlikte öğrenci listeleri ilan edilecektir.)

 İkinci Dönem:

- Eğitim Psikolojisi (Uzaktan Eğitim)

- Sınıf Yönetimi (Uzaktan Eğitim)

- Seçmeli Ders II (Uzaktan Eğitim)

- Özel Öğretim Yöntemleri (Yüz Yüze Eğitim, Amasya veya Çorum  ilinde 3 hafta sonu-Akademik Takvim ile birlikte öğrenci listeleri ilan edilecektir.)

- Öğretmenlik Uygulaması (Amasya ve Çorum illerindeki MEB a bağlı okullarda 14 hafta fiilen katılarak sağlanacaktır)

 

NOT: Dersler ve Öğretmenlik uygulaması ile ilgili muafiyet başvuru bilgilendirmesi kesin kayıtlar tamamlandıktan sonra gerçekleşecektir. 

 

ATAMAYA ESAS ALANLAR

ŞUBAT 2016-ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI