DERS MUAFİYET BAŞVURU DUYURUSU (25.04.2018)

2017-2018 BAHAR DÖNEMİ DERS MUAFİYETLERİ İÇİN USUL VE ESASLAR

 

Ders Muafiyet Başvurusu: 25.04.2018 ile 07.05.2018 tarihleri arasında yapılacaktır. 

 

2017-2018 Bahar dönemi pedagojik formasyon sertifika programına kayıt yaptıran öğrenciler ders muafiyet başvurusunu belirtilen tarihler arasında yapılacaktır.  

 

MUAFİYET BAŞVURUSUNDA YAPILACAK DERSLER LİSTESİ

Birinci Dönem Dersleri İçin

- Eğitim Bilimine Giriş 

- Öğretim İlke ve Yöntemleri 

- Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

- Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 

- Seçmeli Eğitimde Eylem (Aksiyon) Araştırması

- Seçmeli Gelişim Psikolojisi

- Seçmeli Program Geliştirme

- Seçmeli Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

-Secmeli Karakter ve Değerler Eğitimi

 İkinci Dönem Dersleri İçin

- Eğitim Psikolojisi 

- Sınıf Yönetimi 

- Özel Öğretim Yöntemleri

- Seçmeli Türk Eğitim Tarihi

- Seçmeli Rehberlik

- Seçmeli Eğitimde Teknoloji Kullanımı

- Seçmeli Bilgisayar Destekli Öğretim

 

BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

1-Transkript Belgesi (Onaylı, imzalı)

2-Ders İçerikleri (Onaylı, imzalı. Ders içeriğinin ait olduğu yıllar ve üniversite adını gösterilmeli ve Üniversitesi tarafından onaylanmış olmalıdır.)

3-Ders muafiyet başvuru dilekçesi (2 Sayfa)

 

ÖNEMLİ NOT: Başvuru için istenen belgeler hazırlandıktan sonra  formasyon.amasya.edu.tr adresine mutlaka yüklenmesi gerekmektedir. 

 

NOT-1: Ders muafiyet sonuçları ilan edilinceye kadar akademik takvimde belirtilen derslere devam edilmesi zorunludur.

NOT-2 : Öğretmenlik uygulaması muafiyet başvuraları içih ayrıca duyuru yapılacaktır.

Amasya Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul Ve Esaslar için Yönerge 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Derslere Devam, Ders Muafiyeti, Programı Bitirme ve Sertifika Belgesi

MADDE 10: (1) Programdaki dersler, sınavlar, eğitim-öğretimle ilgili işler ve disiplin konularında, her Kurumun Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Yükseköğretim Kurumlarının Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'nin hükümleri uygulanır.

(2) Bir dönemde en az bir dersten devam şartını sağlayan, ancak bazı derslerden devam alamayanlar, bir sonraki dönemde ders kredisi başına öğrenim ücretini yatırarak programa devam eder. Bu durumdakiler, izleyen öğretim yılında devam alamadıkları dersler için o döneme ait Kurumca belirlenen ücreti öderler.

(3) Programa başlayanlar, ilk hafta içinde, yükseköğretim kurumlarında pedagojik formasyon eğitimi kapsamındaki bazı derslerden muaf tutulmak için başvuruda bulunabilirMuaf olunan dersler için öğrencilere ayrıca ücret iadesi yapılmaz.

(4) Özel öğretim kurumlarında veya MEB'e bağlı bir yıldan az olmamak kaydıyla öğretmenlik yaptığını belgeleyenler, Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf tutulur. Ayrıca, pedagojik formasyon derslerinin alındığı dönemde MEB'e bağlı okullarda ücretli öğretmenlik, özel öğretim kurumlarında öğretmenlik veya Kur'an Kursu Öğreticiliği yapmakta olanlar, Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf tutulur.

Amasya Üniversitesi Muafiyet Ve İntibak İşlemleri Yönergesi (Mutlaka Okuyunuz)