2019-2020 Öğretmenlik Uygulaması Muafiyet Duyurusu

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI MUAFİYET BAŞVURULARI

Öğretmenlik uygulaması (staj) muafiyet başvuru süreci 2 aşamada (geçmiş yıllarda en az 1 yıl çalışanlar ve pedagojik formasyon derslerinin alındığı dönemde sözleşmeli öğretmenlik, Kur’an kursu öğreticiliği yapacaklar) gerçekleşecektir.

1. AŞAMA: GEÇMİŞTE EN AZ 1 YIL ÇALIŞANLAR İÇİN 

Daha önce özel öğretim kurumlarında veya Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okullarda bir eğitim-öğretim yılından az olmamak kaydıyla öğretmenlik, ücretli öğretmenlik, sözleşmeli öğretmenlik (uzman öğretici) ve Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki Müftülüklere bağlı kurslarda en az bir öğretim yılı  Kur’an Kursu Öğreticiliği yapmış olduğunu belgeleyenler Fakültemiz Pedagojik Formasyon Sertifika Programında 2019-2020  2. yarıyılında okutulacak olan "ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI" dersinden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler.

 Muafiyet başvurularının Pedagojik Formasyon Komisyonu'nda incelenebilmesi için;

MEB’e bağlı devlet okullarında ücretli öğretmenlik yapanlar:

1-Muafiyet dilekçesi (tıklayınız)

2- MEB Görevlendirme Onay Yazısı (Mühürlü imzalı veya elektronik imzalı)

3- Ayrıntılı (ay ay gösterecek şekilde olmalı) SGK Belgesi (Mühürlü imzalı veya elektronik imzalı, E-Devlet’ten alınacak olan karekodlu belgeler geçeli olacaktır)

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki Müftülüklere bağlı kurslarda Kur’an Kursu Öğreticiliği yapanlar:

1-Muafiyet dilekçesi (tıklayınız)

2- Müftülük onay (izin) belgesi (Mühürlü imzalı veya elektronik imzalı)

3- Ayrıntılı (ay ay gösterecek şekilde olmalı) SGK Belgesi (Mühürlü imzalı veya elektronik imzalı, E-Devlet’ten alınacak olan karekodlu belgeler geçeli olacaktır) 

ÖNEMLİ: Staj muafiyetine başvuru yapacak öğrenciler yukarıda istenilen evrakları 18 Ekim 2019 Cuma tarihine kadar Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı Öğrenci İşleri Pedagojik Formasyon Birimi’ne şahsen veya posta-kargo yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. 

Öğretmenlik Uygulaması Dersi ile ilgili aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır.

1)Halk Eğitim Merkezleri, özel kurslar, dernekler vb. yerlerde usta öğreticilik ile MEB’den onay almadan kurs programlarında yapılan öğretmenlikler muafiyet için kabul edilmeyecektir.

2)Belirtilen tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

2. AŞAMA: PEDAGOJİK FORMASYON DERSLERİNİN ALINDIĞI DÖNEMDE SÖZLEŞMELİ, ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK VE KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİLİĞİ YAPACAKLAR İÇİN

Formasyon derslerinin alındığı dönem içinde Şubat 2020 ile Haziran 2020 tarihleri arasında bulundukları illerde MEB’e bağlı okullarda ücretli öğretmenlik, özel öğretim kurumlarında sözleşmeli öğretmenlik veya Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki Müftülüklere bağlı kurslarda Kur’an kursu öğreticiliği yapabileceğini beyan edenlerde öğretmenlik uygulaması dersinden muaf olabilirler. Bu durumda olan öğrenciler için TAAHHÜTNAME imzalanacak olup TAAHHÜTNAME duyurusu ilerleyen haftalarda ayrıca yapılacaktır.

NOT: Belirtilen süreler Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2019-2020 eğitim-öğretim yılı çalışma takvimine göre belirlenecektir.